พยากรณ์อากาศ.com

พยากรณ์อากาศคือการคาดการณ์สภาพอากาศในอนาคตในพื้นที่หรือขณะใดขณะหนึ่ง โดยใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เช่น อุณหภูมิอากาศ, ความชื้น, แรงลม, ฝน และสภาพอากาศอื่นๆ การพยากรณ์อากาศมีประโยชน์มากในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งใช้ในการวางแผนกิจกรรม เช่น การเดินทางหรือกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อให้เราสามารถเตรียมตัวและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศได้

จำหน่ายโดเมนเว็บไซต์นี้

ราคา 1,800,000 บาท
อัปเดตล่าสุดเมื่อ May 2023

มีผู้ใช้งานค้นหาคำว่า “พยากรณ์อากาศ” เฉลี่ยรวม 1,830,000 ครั้ง/เดือน

สนใจติดต่อ

ดำเนินการโอนโดเมนเนมให้ลูกค้าภายใน 3 วัน หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

สนใจจดโดเมนสวย ดูรายชื่อโดเมนเพิ่มเติมได้ที่ : FirstRankPlus